Αντιφών

Αντιφών
Όνομα ιστορικών προσώπων. 1. Α. ο Αθηναίος (μέσα 5ου αι. π.Χ.). Αθηναίος σοφιστής. Για τη ζωή του δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες και αναφέρεται κυρίως από τον Ξενοφώντα. Από το έργο του διασώζονται μόνο αποσπάσματα. Αναφέρονται ως έργα του τα Περί αληθείας, Περί ομονοίας και ο Πολιτικός. Διδάσκει τη σχετικότητα της γνώσης και την υποκειμενικότητά της, τη δόξαν, τυπική άποψη όλων των σοφιστών. Κάνει διάκριση μεταξύ φύσης και νόμου· η φύση δεν γεννά διακρίσεις, ούτε προνοεί, ενώ από τον νόμο προκύπτουν ανισότητες: «φύσει πάντα πάντες ομοίως πεφύκαμεν καί βάρβαροι και Έλληνες», διακηρύσσει πολύ πριν από τον Απόστολο Παύλο. Την ομόνοια που συνιστά ως αντίδοτο της αναρχίας, την επεκτείνει στο εσωτερικό του ανθρώπου ως «προς εαυτόν ομογνωμοσύνην», ενώ για τα θρησκευτικά θέματα εκφραζόταν με πολλή ελευθεριότητα. Ο λόγος του χαρακτηρίζεται από επιγραμματικότητα και ήταν συχνά διεισδυτικός, όπως αναφέρει η παράδοση για το πρόσωπό του και όπως δείχνουν τα ελάχιστα σωζόμενα αποσπάσματα του έργου του. 2. Α. ο Ραμνούσιος (479; – 411 π.Χ.). Ρήτορας από τον δήμο Ραμνούντα, ένας από τους δέκα αττικούς ρήτορες. Είχε τον έπαινο του Θουκυδίδη –που κάποτε ονομάζεται και μαθητής του– ενώ ο Πλάτων τον χαρακτηρίζει σπουδαίο διδάσκαλο ρητορικής. Η νεότερη φιλολογική έρευνα βασανίστηκε πολύ για να ξεχωρίσει το έργο του από το έργο του ομώνυμού του σοφιστή. Οι λόγοι του έχουν αξιοσημείωτη αρχιτεκτονική, άψογη αττική έκφραση και αρκετά ρητορικά στοιχεία. Με αυτούς άνοιξε νέους δρόμους στην ποινική δικαιοσύνη της εποχής του, αναπτύσσοντας νέο είδος επιχειρηματολογίας υπέρ του κατηγορουμένου. Το έργο του ανήκει σε δύο κατηγορίες: λόγοι σε δίκες φόνων που έγραψε για λογαριασμό τρίτων (ένας αναφέρεται σε κάποιον που κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τη μητριά του) και μερικά ρητορικά γυμνάσματα. Προερχόταν από αριστοκρατικό γένος και νοσταλγούσε πάντα την ολιγαρχία, αν και δεν πολιτεύτηκε ποτέ· ήταν όμως η ψυχή του ολιγαρχικού πραξικοπήματος του 411 π.Χ. που κατέλυσε για οκτώ μήνες το δημοκρατικό πολίτευμα. Γι’ αυτό καταδικάστηκε σε θάνατο. Στο δικαστήριο απολογήθηκε με τον λόγο του Περί μεταστάσεως, τον μοναδικό λόγο που εκφώνησε ο ίδιος. 3. Τραγικός ποιητής (4oς αι. π.Χ.). Έζησε στις Συρακούσες, στην αυλή του Διονυσίου του Πρεσβυτέρου, τον οποίο βοηθούσε στη συγγραφή τραγωδιών, αλλά θανατώθηκε μετά από διαταγή του.

Dictionary of Greek. 2013.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Ἀντιφῶν — masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀντίφων — Ἄντιφος masc gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντίφων' — ἀντίφωνα , ἀντίφωνος sounding in answer neut nom/voc/acc pl ἀντίφωνε , ἀντίφωνος sounding in answer masc/fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀντιφῶντα — Ἀντιφών masc acc sg Ἀντιφῶν masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀντιφῶντι — Ἀντιφών masc dat sg Ἀντιφῶν masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀντιφῶντος — Ἀντιφών masc gen sg Ἀντιφῶν masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀντιφῶντας — Ἀντιφών masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀντιφῶντες — Ἀντιφών masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ANTIPHON — quidam scripsit librum περὶ τῶ εν ἀρετῇ πρωτευσάντων, e quo Laertius Diogenes, l. 8. Pythagorae vitam illustrat. Citat eundem, sed περὶ τȏυ βίου τῶ εν ἀρετῇ πρωτευσάντων, Porphyrius, in Vita Pythagorae, et ex illo Cyrillus, l. 10. contra Iulianum …   Hofmann J. Lexicon universale

  • АНТИФОНТ —          (5в. до н. э.), др. греч. философ солист. Автор соч. «Истина» и «Согласие». О жизни А. неизвестно ничего достоверного; антич. традиция, принимаемая некоторыми совр. исследователями, отождествляет его с А. из Рамнунта афинским политиком… …   Философская энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”